Ζώνη Fresnel και η σημασία της στις ασύρματες ζεύξεις


Η ζώνη Fresnel είναι μια ελλειπτική περιοχή που περιβάλλει τη νοητή ευθεία της οπτικής επαφής του  πομπού με το δέκτη. Η διάμετρος αυτής της περιοχής εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των δύο κεραιών.Είναι σημαντικός ο υπολογισμός της μέγιστης ακτίνας αυτής της περιοχής γιατί ακόμα και αν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των δύο σημείων, ένα εμπόδιο (λόφος, δέντρα, κτίριο) που βρίσκεται μέσα στην ζώνη Fresnel επηρεάζει το σήμα και δημιουργεί απώλειες.
Οι απώλειες αυτές θεωρούνται αμελητέες όταν εξασφαλίζεται ότι τουλάχιστον το 80% της ζώνης Fresnel είναι χωρίς εμπόδια.

Ο τύπος που μας δίνει την μέγιστη ακτίνα της ζώνης αυτής (στο κέντρο της έλλειψης δηλαδή) είναι ο παρακάτω:
r=0,329*sqrt(d/(4*f))
Όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των κεραιών σε μέτρα, f η συχνότητα σε GHz και r η μέγιστη ακτίνα της ζώνης Fresnel σε μέτρα.Απόσταση meters
Συχνότητα GHz
Ζώνη Fresnel meters


Για γρήγορους υπολογισμούς (στη μπάντα των 2,4GHZ) έχω φτιάξει ένα γράφημα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως οδηγό. Μορείτε να το δείτε παρακάτω και να υπολογίσετε γρήγορα πόση είναι η ακτίνα της ζώνης Fresnel σε σχέση με την απόσταση των κεραιών.

Fresnel zone graph