Αντιστάσεις

Αντιστάσεις εν σειρά ( Rt = R1 + R2 ):
Υπολογίζει μέχρι τέσσερις αντιστάσεις συνδεδεμενες σε σειρά. Όλες οι τιμές είναι σε Ohm.

R1:

R2:

R3:

R4:

Rt:

 

Δύο παράλληλες αντιστάσεις ( Rt = (R1 x R2)/(R1 + R2) ):
Υπολογίζει μέχρι δύο αντιστάσεις συνδεδεμενες παράλληλα. Όλες οι τιμές είναι σε Ohm.

R1:

R2:

Rt:

 

Τρεις παράλληλες αντιστάσεις ( Rt=1/( (1/R1)+(1/R2)+(1/R3) ) ):
Υπολογίζει μέχρι τρεις αντιστάσεις συνδεδεμενες παράλληλα. Όλες οι τιμές είναι σε Ohm.

R1:

R2:

R3:

Rt:

 

Χρωματικός κώδικας αντιστάσεων
Υπολογίζει την τιμή και την ανοχή της αντίστασης από το χρωματικό κώδικα.