Πυκνωτές

Παράλληλοι πυκνωτές ( Ct = C1 + C2 ):
Υπολογίζει μέχρι τέσσερις πυκνωτές συνδεδεμένους παράλληλα. Όλες οι τιμές είναι σε μF.

C1:

C2:

C3:

C4:

Ct:

Δύο πυκνωτές σε σειρά ( Ct = (C1 x C2)/(C1 + C2) ):
Υπολογίζει δύο πυκνωτές συνδεδεμένους σε σειρά. Όλες οι τιμές είναι σε μF.

C1:

C2:

Ct:

Τρεις πυκνωτές σε σειρά ( Ct = 1/( (1/C1)+(1/C2)+(1/C3) ) ):
Υπολογίζει τρεις πυκνωτές συνδεδεμένους σε σειρά. Όλες οι τιμές είναι σε μF.

C1:

C2:

C3:

Ct: